Naha ya Bulozi ya lukuluha ka nama ka silimo sa 2018

Ku bulela Mulena Muña Bupilo Mulimu

U bulelele batu kuli naha ya Bulozi ni ha ba ibona kuli i sa inzi mwa naha ya Zambia ka meto a bona a nama, na Muña Bupilo Mulimu nib a bulelela kuli, naha ya Bulozi ni i lukuluzi mwa moya ka silimo sa 2016, ni ha ba i bona batu kuli isa kopani ni naha ya Zambia ka nama a i sika kopana i kauhani ka moya naha.
Read more-html Read more-pdf